توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی1

 

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1394

 

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی  

2- فرانسه  

3-روسی

4-ایتالیایی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 968 KB

تعداد صفحه:12