توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی هنر

 

 آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1394-گروه ازمایشی هنر

 

شامل درس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی 

2- زبان عربی  

3-فرهنگ و معارف اسلامی  

4-زبان انگلیسی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز:2.06 MB  

تعداد صفحه:16