توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی کلیه گروه های ازمایشی   

 

کلیه گروه های ازمایشی (علوم تجربی" علوم ریاضی و فنی "علوم انسانی "هنر وزبان )آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1394

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی 

2- زبان عربی  

3-فرهنگ و معارف اسلامی  

4-زبان انگلیسی 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.21 MB 

تعداد صفحه:16