توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی

 

 آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی علوم انسانی

 

شامل دروس زیر

1-ریاضی  

2- اقتصاد  

3-زبان و ادبیات فارسی

4-زبان عربی

5-تاریخ

6-جغرافیا

7-علوم اجتماعی

8-فلسفه و منطق

9-روان شناسی

 

نوع فایل:Pdf

سایز:805 KB

تعداد صفحه:24