توضیحات کامل :

-نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

گروه ازمایشی هنر 

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال -1392

 

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی   

2- فرانسه  

3-روسی

4-ایتالیایی 

 

نوع فایل:Pdf

 189سایز: KB 

تعداد صفحه:15