توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

 ریاضیآزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی علوم  

شامل دروس زبان خارجی زیر 

1-آلمانی  

2- فرانسه  

3-روسی

4-ایتالیایی 

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

 

نوع فایل:Pdf

سایز:193 kB 

تعداد صفحه:15