توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی 

 

 گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1392

 

شامل دروس زبان خارجی زیر 

1-آلمانی      

2- فرانسه   

3-روسی

4-ایتالیایی 

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 200kB 

تعداد صفحه:15