توضیحات کامل :

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

 

 آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1392-گروه ازمایشی زبان

 

شامل دروس زبان خارجی زیر

 

1-آلمانی  

2- فرانسه  

3-روسی

4-ایتالیایی 

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

 

نوع فایل:Pdf

سایز:197kb        

تعداد صفحه:15