توضیحات کامل :

نمونه سوالات  کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1392

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی  

2- زبان عربی  

3-فرهنگ و معارف اسلامی  

4-زبان نگلیسی 

 

نوع فایل:Pdf

سایز:  504 KB

 

تعداد صفحه:16