توضیحات کامل :

پاورپوینت آشنایی مقدماتی با نرم افزار Minitab17 (همراه با تصاویر محیط برنامه)، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
انواع منوها ( Menu):
نرم افزار Minitab17 دارای 11منو می باشد. در اینجا اشاره مختصری به وظایف منوها با توجه به کاربرد آن ها آورده شده است.

منو (Data):
این منو مخصوص
عملیاتی بر روی بردارها, مانند :
1-مرتب کردن,
2-رتبه بندی,
3-پاک کردن سطرها و ستون ها,
4-افزون ستون,
5 -کد گذاری داده ها
و ... می باشد

منو محاسبات (Calc):
منوی CalCمخصوص انجام عملیات های ریاضی در Minitabمی باشد.

-هدف فرمانهای موجود در این منو:
1-دسترسی به یک سری عملیات ریاضی,
2-مجاسبات آماری,
3-ایجاد داده های تصادفی,
4-عملیات های ماتریسی
و ... می باشد.
و...

 

فهرست مطالب:

انواع منوها ( Menu)
منوی (File)
ویرایش (Edit)
منو (Data)
منو محاسبات (Calc)
منوی Stat
گراف (Graph)
منوی Editor
منوی Tools
منوی Windows
منوی Help
منوی Assistant
ایجاد یک پروژه جدید با Minitab
ایجاد داده های تصادفی با Minitab


این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.