توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات گردشگری

 

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 120

 

در منابع مختلف با توجه به نوع فعاليت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شركت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاريف بسیاری از سوي متخصصان ذكر شده است. تعاريف موجود در كتاب‌هاي عربي تحت عنوان «الاعلان» و در كتاب‌هاي انگليسي تحت عنوان «Advertising» آمده است. كتب لغت فارسي نيز تبليغ را رساندن پيغام يا خبر و همچنين امري را به ديگران شناساندن، امري را خوب يا بد وانمود كردن و چيزي را زياده از حد جلوه دادن تفسير كرده‌اند. (اربابي، 1350، 18)

تبليغ از نظر لغوي به معناي رسانندگي است و مبلغ "رساننده‌ي پيام‌ها و آموزه‌هاي ويژه‌ي تبليغي" است. (زورق، 1368، 39)

فرهنگ و بستر تبليغات را اين‌گونه تعريف كرده است:

«تلاش براي ارائه‌ي آموزه‌ها،ايده‌ها، دلايل، شواهد يا ادعاها از طريق وسايل ارتباط جمعي براي تقويت هدفي يا مبارزه با ضد آن هدف مي‌باشد.»

در منابع مختلف تعاریف دیگری از تبلیغات ارائه شده است که در ذیل می آید :

در كتاب «پژوهش در تبليغ» تبليغات عبارت است از:

«رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور ايجاد دگرگوني در بينش و رفتار او كه بر سه عنصر اصلي پيام‌دهنده، پيام‌گيرنده و محتوای پيام مبتني است.» (رهبر، 1371، 80)

"ديفلور[1]" و "دنيس[2]" تبليغ را شكل كنترل شده‌اي از ارتباطات مي‌دانند كه مي‌كوشد مخاطب مورد نظر را به گرفتن تصميم در جهت خريد محصول و يا نوع خدمات اقناع كند. اقناع از نظر اين دو، اساس تبليغ است.

 

به نظر "دان واتسون[3]" تبلیغات عبارت است از : "برون داده سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی و پرداختن از طریق رسانه های مختلف به منظور آگاه سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه به عنوان محیط سازمان". این تعریف از دیدگاه سیستمی به تبلیغات پرداخته است. (محسنیان راد، 1379، 266 )

احمد روستا تبلیغات بازرگانی را ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی یا افرادی که به خوبی در پیام مشخص شده اند می داند.(روستا و همکاران، 1378، 329)

در تعریفی دیگر تبلیغات فن اثرگذاري بر عمل انساني از راه دستكاري نمود گارها است که ممكن است شكل گفتاري، نوشتاري، تصويري يا موسيقيايي بگيرد.

اما در يك مفهوم كلي تبلیغات، رساندن پيام به ديگران از طريق برقراري ارتباط به منظور ايجاد تغيير و دگرگوني در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.(سورین و تانکارد،148،1385)

تبليغات امروزه در دو زمينه استفاده مي‌شود:

الف) تبليغات بر سر محصول توليد شده يا خدمات ارائه شده (مانند شركت‌هاي توليد كننده‌ي مواد غذايي)

ب) تبليغات براي افراد (مانند تبليغات براي انتخابات رياست جمهوري يك كشور)

تأثيرات تبليغات را مي‌توان براساس بازخورد (فيدبك) يافت و ارزيابي كرد كه آيا تبليغات مؤثر بوده است يا نه.

 

1.Dieflor

2.Dennis

Dunn watson. 1

 

فهرست مطالب

تبليغات

تعريف تبليغات

سابقه‌ي تبليغات تجاري در جهان

تاريخچه‌ي تبليغات در ايران

اهداف تبليغات

عناصر موجود در پيام تبليغاتي

فنون تبليغات

الگوهاي تبليغ

انواع تبليغات

انواع جاذبه‌هاي تبليغ

تكنيك‌هاي اجرايي تبليغات بازرگاني

شگردهاي جلب مخاطب مورد استفاده در تبليغ بازرگاني

نقش تصوير در تبليغ

تعريف گردشگري

تاريخچه گردشگري

پيشينه گردشگري در ايران

اهميت گردشگري

آثار اقتصادي گردشگري

گردشگري و اشتغال

آثار فرهنگي ـ اجتماعي گردشگري

آثار سياسي

آثار زيست محيطي

آثار آموزشي

انوع جاذبه‌هاي گردشگري

انواع گردشگري

جايگاه ايران در صنعت گردشگري

نظريه‌هاي گردشگري

عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي سفر

نظریه های انگیزش در جهانگردی

نظريه‌ي نيازها

نظريه‌ي انتظار و احتمال

نظريه درون‌گرايي و برون‌گرايي

نظريه سلسله مراتب انگيزه‌هاي سفر

نظريه‌هاي رفتار مصرف كننده در جهانگردي

نظريه‌هاي ارتباطي در تبليغات

كاربرد فرآيند ارتباطات در تبليغات

انتظارات فرهنگي و درك

فرآيندهاي گزينشي

اعتبار منبع

اثرهاي تكرار

الگوي سلسله مراتب اثرها

كاركرد رسانه‌ها

برجسته سازي

نظريه‌ي دو عاملي

نظريه استفاده و خشنودي

فرمول آيدا

اثر بخشی تبلیغات

شرايط اثربخشي رسانه‌ها

شرايط تأثير تبليغات

مدل عوامل مؤثر بر روي اثربخشي تبليغ

عوامل مؤثر برروي اثربخشي تبليغ

مدل مسير دو سويه اثربخشي تبليغات

تبليغات و گردشگري

فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات

تاثیر فناوري اطلاعات در گردشگري

تبليغات اينترنتي

نقش اينترنت در توسعه‌ي صنعت گردشگري

شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

ابزار تبليغات گردشگري

پیشینه پژوهش

منابع