توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز خرید آک مرکز

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

موقعیت بنا

مساحت بنا

تحلیل پلان

امکانات مرکز خرید

 ریزفضاها

دسترسی های مرکز خرید

پلان طبقات

و...