توضیحات کامل :

فایل ورد مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهرستان بردسیر ، در حجم 154 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

 

بخشی از متن:
درآمد
تاریخ تمدن بشر شاهد سه پدیده دگرگون کننده و شگرف بوده که تاثیر عظیمی بر شکل گیری فرهنگ ها و تمدن های مختلف در جهان داشته است. اولین آن ها اختراع خط بود که به وسیله آن انسان توانست دانش و تجارب خود را به صورت مکتوب ثبت و ضبط کند و با انتقال آن به نسل های دیگر موجب استمرار تمدن و فرهنگ بشری شود. این ابداع شگرف بشری سبب شد تا اولین کتابخانه های الواح سنگی، گلی، طومارهای پاپیروس و کتاب های پوستی به وجود آید.
در قرن پانزدهم میلادی، با اختراع چاپ با حروف فلزی متحرک به وسیله یوهان گوتنبرگ آلمانی دومین انقلاب عظیم فرهنگی شکل گرفت. در این زمان آلدوس مانیوتوس با آزاد کردن کتاب ها از بند جلد های سنگین چوبی، فلزی، چرمی و پارچه ای تحول شگرفی در چاپ و نشر کتاب ایجاد نمود. کار عظیم وی سبب شد که کتاب ها از نظر حجم و وزن سبک و کوچک گردند و در نهایت به ارزان شدن این کالای فرهنگی منجر شد. این ارزان شدن سبب گردید تا تعداد کتاب ها افزایش یافته و همگان بتوانند به آن دست یابند. رشد تعداد کتاب ها همچنین موجب شد تا بر مجموعه کتابخانه ها بیفزاید و کتاب ها از قید زنجیرها رهایی یابند و به تدریج انواع کتابخانه ها شکل گیرند. در این زمان با گسترش دانش مکتوب بشری در سطح جامعه، تحولات عظیم فکری و فرهنگی به جود آمد که شالوده تمدن غرب را پی ریزی کرد.
و...

 

فهرست مطالب:
فصل اول
شناخت موضوع طرح1
1-1- علت وجودی کتابخانه ها 3
1-2- واژه شناسی کتابخانه 3
1-3- انواع کتابخانه و معیارهای تفکیک آن ها : 5
1-4- اهداف ارتباط: 8
1-5- اهداف و وظایف کتابخانه: 9
1-6- وظایف کتابخانه های مرکزی: 10
1-7- کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه 11
1-8- شناخت جایگاه کتابخانه: 12
1-9- تاریخچه کتابخانه 13
1-9-1- تاریخ نوشتن و پیدایش خط 13
1-9-2- کتابخانه دیروز 14
1-9-3- کتابخانه امروز 17
1-9-4- کتابخانه فردا 19
1-9-5- طرح کتابخانه الکترونیک: 22
1-9-6- نقش کتابدارها 23
فصل دوم 25
شناخت بستر طرح 25
2-1- مطالعات جغرافیایی 26
2-1-1- موقعیت جغرافیایی کرمان 26
2-1-2- پوشش گیاهی 27
2-1-3- مطالعات زلزله در کرمان 28
2-2- مطالعات اقلیم 29
2-2-1- تابش آفتاب 30
2-2-1-1- نور 32
2-2-1-2- سایه 37
2-2-1-3- بررسی راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله تابش 39
2-2-2- دما (درجه حرارت) 42
2-2-2-1- مشخصات دما 42
2-2-2-2- نیازهای حرارتی کرمان براساس جدول بیوکلیماتیک 43
2-2-2-3- بررسی راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله دما 45
2-2-3- رطوبت هوا و بارندگی 46
2-2-3-1- مشخصات رطوبتی 46
2-2-3-2- راهکارهای سنتی در رابطه با مسئله رطوبت 46
2-2-3-3- مسئله رطوبت در کتابخانه 47
2-2-4- مشخصات بادها 48
2-2-4-1- مسئله تهویه 50
2-2-4-2- راهکارهای سنتی در کرمان در رابطه با مسئله باد 51
2-3- مطالعات جمعیتی 52
2-3-1- مطالعات جمعیتی کرمان 52
2-4. شهرستان بردسیر 54
2-4-1 موقعیت جغرافیایی: 54
2-4-2- جمعیت نیروی انسانی : 54
2-4-3- جغرافيا 54
2-4-4- مساحت و فاصله تا شهرهای مجاور 55
2-4-5- كوه‌های مهم 55
2-4-6- رودخانه‌ها 55
2-4-7- مشاهیر 55
2-4-8- جاذبه‌هاي گردشگري 55
2-4-9- مذهبي 56
2-4-10- درياچه‌ها 56
2-5- مطالب فرهنگی 56
2-6- مکان یابی کتابخانه در شهر بردسیر 57
2-7- مطالعات سایت 58
2-7-1- موقعیت سایت در شهر بردسیر 58
شکل 2-6 موقعیت سایت در شهر 58
2-7-2- شبکه راه های عمده و دسترسی ها 58
2-7-3- بررسی وضعیت زمین 60
2-7-4- کدهای ارتفاعی 61
2-7-5- بررسی جداره ها 61
2-7-6- کاربری های ساختمان های همجوار و بررسی عناصر معماری موجود 61
2-7-7- وضعیت ساختمان های همجوار سایت 61
2-7-8- پر و خالی 62
2-7-9- دید و منظر 62
2-7-10- تاسیسات زیربنایی 62
فصل سوم 63
شناخت فضاهای کتابخانه 63
3-1- تجهیزات کتابخانه 64
3-1-1-2- تجهیزات نگهداری سایر منابع 68
3-1-3- تجهیزات ارایه فهرستگان 71
3-1-4- تجهیزات مطالعه 72
3-1-6- تجهیزات مرکز کامپوتر 74
3-2- استانداردها 75
3-2-1- استاندارد مکانیابی کتابخانه در شهر 75
3-2-2- استاندارد های مخزن 75
3-2-3- استانداردهای فضای مطالعه 76
3-2-4- استانداردهای برگه دان 76
3-2-5- استانداردهای گروه معلولین 76
3-2-6- استانداردهای کتابخانه کودکان 79
3-2-7- استانداردهای فضای اداری و کارکنان 79
3-2-8- استانداردهای خدمات کارکنان 79
3-2-9- استانداردهای پارکنیگ 80
3-3- بررسی نمونه ها 99
3-3-1- نحوه تحلیل نمونه ها 99
3-3-2- نمونه یک؛ کتابخانه جدید اسکندریه (ریچارد اینکروزول 2002) 100
3-3-3- نمونه دو؛ کتابخانه عمومی سیاتل (رم کولهاس 2004) 103
3-3-4- نمونه سه؛ کتابخانه خانومه فوستر (2005) 109
فصل چهارم
برنامه فیزیکی
4-1- تعریف فضاها 117
4-1-1- واحد یک: فعالیت های همگانی 117
4-1-1-1- نمایشگاه 117
4-1-1-2- کافه تریا و کافی نت 117
4-1-1-3- مطالعه آزاد 117
4-1-1-4- فضای باز چند منظوره 118
4-1-2- واحد دو: کتابخانه عمومی 118
4-1-2-1- مخزن 118
4-1-2-2- سالن مطالعه 119
4-1-2-3- خدمات مراجعه کنندگان 119
4-1-3- واحد سه: مرکز همایش 120
4-1-4- واحد چهار: بخش اداری 120
4-1-5- واحد پنج: خدمات پشتیبانی 121
4-1-5-1- پارکینگ مجموعه 121
4-1-5-2- بخش تاسیسات و پشتیبانی 121
4-2- سازه ها 123
4-2-1- سیستم های متداول سازه 124
4-2-2- سیستم های سازه انتخابی 124
4-3- تاسیسات 125
4-3-1- تاسیسات مکانیکی 125
4-3-2- سیستم های اطفاء حریق 137
فصل پنجم
طراحی
تحلیل سایت143
ایده ها144
معرفی طرح نهایی145
نقشه ها146
سه بعدی ها147
منابع: 156

 

این فایل با فرمت ورد در 154 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.