توضیحات کامل :

عنوان تحقیق: مرغ و پرنده در هنر ایران

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 32

در نقاشی گل و مرغ ، گل نماد معشوق ( به خصوص گل سرخ) و مرغ نماد عشق است .

پرنده ها در گل و مرغ خیلی کم در حال پرواز هستند و بیشتر روی شاخه نشسته و حتی اغلب چشمها بسته است یعنی در کنار معشوق به آرامش رسیده اند .

این مرغان آنگاه که با گلها و گیاهانی پربرگ و بوته های پیچ خورده در می آمیزند گونه ای طبیعت پردازی اند که در سنت هنری نقش پردازی ایرانی گل و مرغ نامیده شده اند .

مجموعه ای از گل ها در رنگ و جلوه های جادویی و شگفت انگیز که بر صفحه های مینیاتور یا در هم نشینی با طرح ها و نقش اسلیمی و ختایی و یا به تنهایی بر مجله کتاب می نشیند و پرندگانی که مغمومانه سر در لاک خویش فرو برده و یا گردن افراشته اند تا به گوشه های فراموش شده ای آفاق بنگرند . همه ی ما این جا و آن جا به جلوه های از این هنر پررمز و راز برخورده و برای لحظاتی اگر چه کوتاه سررشته روحمان را به جادویی خطوط و کیمیایی نقش ها و رنگ های آن سپرده ایم . بر زمینه ای قالی ها و دیوار پوش های سراسری و رواق ها بناهایی که از معماری به سبک ایرانی نشان دارند و یا روی جلد قرآن ها ، شاهنامه ها و کتاب های گران سنگ دیگری که استاد پینه بسته ای صحافان و جلدسازانی گمنام آن را دوخته و مجلد ساخته اند.

در همه ی این جلوه ها و یا رمان ها نقش های پرنده و گل و مرغ را همواره وابسته به بخشهای دیگر کار می یابیم . هم چون گوشه ای از تخته ای قالی که طرح ها و رنگ های فروپیچیده در تار و پود آن نماد ، سرچشمه زاینده ی هنر ایرانی و ملی است .

یا گرداگرد قطعه ای که با آیه هایی از قرآن یا بیت هایی چند از سروده های شاعران شیرین گفتار ایرانی و به قلم های کوفی و ثلث و نسخ و رقاع عربی و یا نستعلیق و نستعلیق شکسته و یا در کناره های برگ مینیاتور ایرانی در همه ی این نمونه ها طرح های پرنده و گل و مرغ به همراه دیگر نقش و نگاره ها خاطره ای را در ما زنده می کند که انگار از دیرباز با زندگی و روان ما آمیخته است و اینک چشم اندازی از آن باغ دل گشا فرا روی ماست.

 

فهرست مطالب

 1. دلایل انتخاب آثار گل و مرغ .................................................................... .............2
 2. انگیزه و نقاشان شیوه گل و مرغ........................................................................................ 2
 3. جلوه های نمادین.............................................................................................................. 3
 4. پیشینه ی پرنده و مرغ در هنر ایران..................................................................................... 4
 5. ویژگی های آثار گل و مرغ.............................................................................................. 7
 6. رنگ مهر ( گل سرخ )..................................................................................................... 8
 7. سوسن آسمانی ( گل زنبق )............................................................................................. 10
 8. معنا و ریشه یابی واژه گل................................................................................................ 11
 9. معنا و ریشه یابی واژه مرغ............................................................................................... 12
 10. تاریخ پیدایی گل و مرغ در نگارگری ایران .................................................................... 13
 11. سیمرغ........................................................................................................................... 14
 12. رمز گل......................................................................................................................... 15
 13. رمز کوتاهی عمر گل..................................................................................................... 16
 14. رمز مرغ........................................................................................................................ 17
 15. رمز عنقا........................................................................................................................ 17
 16. ققنوس.......................................................................................................................... 17
 17. بلبل............................................................................................................................. 18
 18. هدهد – هما................................................................................................................ 18
 19. باغ بهشت و گل و بوته................................................................................................ 19
 20. جلوه های داستان سیمرغ در فرهنگ ایران.................................................................... 24
 21. جلوه های آرایشی و نمادین پرنده و مرغ مکتب بغداد................................................... 24
 22. (سخن پایانی ) ( نتیجه گیری )..................................................................................... 27
 23. منابع و مأخذ .............................................................................................................. 29