توضیحات کامل :

پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

 

بخشی از متن:
هيجان:
عاطفه
خلق
جنبه های فيزيولوژيك مرتبط با خلق ( بی اشتهایی ،بی خوابی ، پر خوری و ... )

آسیب های بخش راست آمیگدال:
هوش هیجانی کاهش پیدا می کند
ضعف در تصمیم گیری بوجود می آید
اختلال در عملکرد اجتماعی بوجود می آید
هوش طبیعی باقی می ماند و فاقد سایکو پاتولوژی است
یافته ها نشان می دهد که هوش هیجانی و هوش شناختی باهم تفاوت دارند .

اختلالات هيجانات:
اضطراب
سر آسيمگي
بي احساسي
شرم
تنش
دو گانگي احساسي
ترس
هول و وحشت
افسردگی
احساس گناه
خشم
و...

 

فهرست مطالب:
بنیاد های نظری خشم
بنیاد های نظری هوش هیجانی (Emotional Intelligence (EI
نتایج پژوهش ها
کاربردها