توضیحات کامل :

پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها

 

بخشی از متن:
آسيب ورزشي به صدمه اي گفته ميشود که هنگام مسابقه رسمي و يا تمرين ايجاد شده و سبب شود که بازيکن آسيب ديده نتواند در جلسه تمرين بعدي و يا مسابقه بعدي شرکت کند. از نظر شدت صدمات به سه گروه تقسيم ميشوند:

1- صدمات خفيف: از تمرينات براي کمتر از يک هفته دور شود.
2- صدمات متوسط: از تمرينات براي بيش از يک هفته اما کمتر از يک ماه دور باشد.
3- صدمات شديد: از تمرينات براي بيش از يک ماه دور باشد

درصد بندی صدمات ناشی از فعالیت های ورزشی:
40 %کشیدگی
 25%کوفتگی ها
15% در رفتگی ها
10% شکستگی ها
5%ضربه های خفیف
5% و سایر موارد

4 برنامه بهبودی بر اثر صدمات:
1 ) برنامه بازتوانی :  ‌با استراحت ، کمپرس آب سرد و بالا نگه داشتن عضو صورت می گیرد .
2 ) درمان دارویی :‌  هدف کاهش درد و التهاب است که عمدتاً با استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی صورت می گیرد .
3 ) مداخله جراحی :  برای پیچ خوردگی های سطح بالا و ناپایداری مزمن مچ در نظر گرفته می شود .
4) سایر مداخلات :  شامل استفاده از آتل در موارد شدید پیچ خوردگی و نیز نگهداری های محیطی مفصلی می باشد . می توان سایر درمانها مثل ماساژ را هم در نظر داشت .
و...

 

فهرست مطالب:

آسيب ورزشي
درصدبندی صدمات ناشی از فعالیت های ورزشی
4 برنامه بهبودی بر اثر صدمات
فاز بهبودی
اقدامات اولیه درمانی در آسیبهای ورزشی
زمان درمان و زمان استراحت
فایده استفاده از یخ در برخورد با آسیبها چیست؟آیا گرما هم موثر واقع میشود؟
برخی از شایعترین آسیبهای ورزشی
پیچ خوردگی مچ پا
مینیسک
آسیب دیدگی زانو
کشیدگی ماهیچه های ران
درد پایین کمر(دنبالچه)
ضربه ی مغزی
آسیب دیدگی شانه
صدمات چند ورزش مختلف
آسیبها در فوتبال
آسیب در تنیس
آسیب در شنا
منبع