توضیحات کامل :

تمدن، فرهنگ ، اقصاد ، سیاست ، جنگ ها و تمام آثار معماری اشکانیان

 

این مقاله در بیش از 60 اسلاید به توصیف فرهنگ تمدن و معماری و حکومت و دین و پوشاک و
سرنوشت اثار معماری وطبقه بندی انها پرداخته

ومناسب کسانی است که میخواهند اطلاعات کاملی
در باره تمدن اشکانی از فرهنگ ونحوه حکومت و سیاست وجنگ ها  تا معماری واثار برجای مانده و
معماری انها بدانند