توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری اسکات

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 45

ديدگاه بازارهاي كارا ناشي از يك كشف تصادفي است .در 1953 يك متخصص آمار بريتا نيايي به نام" موريس كندال"در مورد تغيير قيمت كالا و اوراق بهادار يك مقاله بحث بر انگيز به "جامعه سلطنتي آمار بريتانيا" ارائه كرد. "كندال" انتظار داشت كه شاهد چرخه هاي منظم قيمت باشد.ولي در نهايت شگفتي دريافت كه چنين چرخه اي وجود ندارد.هنگامي كه موريس كندال ابراز داشت كه قيمت سهام داراي يك مسير و تغييرات تصادفي است مقصود وي اين بود كه تغييرايت و قيمت هيچ وابستگي به يكديگر ندارند. درست همان گونه كه بردو باخت در بازي بالا انداختن سكه به يكديگر وابسته نيستند.

در این فصل درباره رابطه متقابل سرمایه گذار و بازار اوراق بهادار ( بورس ) بحث می نماییم. از مجرای تئوری بازارهای کارآی اوراق بهادار می توان این موضوع را پیش بینی کرد که قیمت اوراق بهادار ناشی از این رابطه متقابل به صورت یکی از ویژگی های عمده و چشمگیر درمی آید. در واقع، این قیمت ها مجموعه دانش، آگهی و توان پردازش اطلاعات سرمایه گذاران را به شیوه ای درست منعکس می نمایند. فرآیندی که قیمت ها می توانند این کار را انجام دهند بسیار پیچیده است و چیزی نیست که بتوان به صورت کامل درک کرد. با وجود این، می توان رئوس کلی این فرآیند را به راحتی مشاهده کرد و ما بر روی همین نکات تاکید می نماییم.)

nدر حسابداری مالی، بازار اوراق بهادار کاربردهای مهمی دارد. یکی از کاربردها این است که، آن را به صورت مستقیم مفهوم افشای کامل اطلاعات را مطرح می نماید. nدر تئوری بازارهای کارآ، حسابداری از این دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد که با سایر منابع اطلاعاتی مانند رسانه های خبری، دیدگاه ها و اظهار نظرهای تحلیلگران مالی و حتی با قیمت بازار در رقابت است. حسابداری به عنوان محملی برای آگاه ساختن سرمایه گذاران تنها زمانی می تواند بقا یابد که نسبت به سایر منابع اطلاعاتی ارائه نماید که اثرگذار، قابل اتکا، به هنگام و مبتنی بر هزینه و سود باشد.