توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت اصول سرپرستي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 116

حیات ، افتخار وغرور یک کشوربه توسعه موارد زير بستگی دارد:

1- فرهنگی

2- اجتماعی

3- سیاسی

4- نظامی

5- اقتصادی

که مهمترین آنها اقتصادی است .

عواملی كه در توسعه اقتصادی یک کشور موثر است :

1- مدیریت کارآمد

2- منابع طبیعی : نیروی انسانی – معادن – انرژی

3- دستیابی به بازار جهانی

انو اع کشورها از نظر توسعه ی اقتصادی


1) کشورهای پیشرفته : آمریکا – آلمان – فرانسه – انگلستان – ژاپن

2) کشورهای در حال پیشرفت : کره – چین – مالزی – هنک کنگ – هند – ایران


3) کشورهای عقب مانده : کشورهای حاشیه خلیج فارس – بعضی از کشورهای افریقایی

بعضی از علل عدم موفقیت مدیریت کارآمد در کشور ما

1) تغییرات مکرر مدیران

2) وجود قوانین دست و پا گیر اداری ( بروکراسی اداری )

3) تعارضات موجود در بین افراد درون سازمان ( تبعیض ها )

4) پایین بودن انگیزه کاری و رضایت شغلی

5) فقدان مشارکت افراد در سازمان

6) عدم صلاحیت تخصصی مدیریت ( عدم آگاهی از علم مدیریت )

ا

انواع مکاتب مدیریت از نظرویلیام اسکات

1) مدیریت کلاسیک : تیلور انسان ماشین نیازهای اولیه وثانویه


2) مدیریت نئوکلاسیک ( روابط انسانی ) : التون مایو انسان ماشین نیازهای

اولیه – ثانویه – روحی

3) مدیریت سیستم سازمانی : بولدینگ – جان بکت سازمان سیستم


- مدیریت سنتی : موروثی – خویشاوندی – پارتی – باندی و ...

IT -ICT - مدیریت مدرن :