توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری حسابداری

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 24

رئوس مطالب فصل

•معنای تئوری حسابداری و دلایل اهمیت موضوع •ارتباط بین تئوری حسابداری و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری •نقش اندازه گیری در حسابداری •فرایند اندازه گیری •انواع اندازه گیری •کیفیت اندازه گیری •

معنای تئوری حسابداری و دلایل اهمیت موضوع

•Webster’s new universal unabridged dictionary •تئوری بیان سیستماتیک اصول و تبین روابط آشکار یا مبانی برخی از پدیده های مشخص که مشاهده و تا حدودی تائید شده است. • •هدف تئوری، بیان و پیش بینی است. •تئوریها ممکن است دستوری یا مثبت (توصیفی) باشند.

تئوری دستوری، آنچه را که باید باشد بیان میکند

تئوری مثبت، آنچه را که هست بیان مینماید.

• •در شرایط ایده آل، قاعدتاً چنین تمایزی نباید وجود داشته باشد زیرا یک تئوری کامل و توسعه یافته، آنچه را که باید باشد و آنچه را که هست تواماً در بر میگیرد. • •هدف تئوری حسابداری فراهم کردن مجموعه ای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را بیان و عملیات مشاهده نشده را پیش بینی کند. •