توضیحات کامل :

فایل پی دی اف پروژه بارگذاری ساختمان 4 طبقه همراه با پلان ها و دتایل های اجرایی(دانشگاه آزاد اسلامی) ، در حجم 60 صفحه.

 

مقدمه
برای انجام هر پروژه ی عمرانی چهار مرحله زیر باید انجام شود:
1 .بارگذاری
2 .تحلیل
3 .طراحی
4 .اجرا
این مراحل یکی پس از دیگری انجام می شود و هر کدام به طبع دارای خطای مهندسی می باشند.همانطور که مشخص است اولین بخش در هر پروژه بارگذاری آن خواهد بود.
بارگذاری عبارت است از تعیین مقدار و محل بارهای مختلف بیرونی وارد بر سازه.تعیین این بارها به عوامل زیادی از جمله نوع کاربری بنا، منطقه و محل احداث بنا، شکل ظاهری ساختمان، عوامل جوی و... دارد.
نخستین انتظار از یک سازه تحمل بارهایی است که تحت اثر نیروی ثقل و هم چنین شامل وزن اجزای اسکلت، مصالح مصرفی و تجهیزات موجود در ساختمان می باشد.
انواع بارهای وارد بر سازه شامل بارهای ثقلی و جانبی می باشند.بارهای مرده، زنده و برف جزء بارهای ثقلی بوده و بارهای باد و زلزله از نوع باهای جانبی می باشند.تعاریف هر یک از بارهای ذکر شده در خلال متن و محاسبات آمده است.
در طراحی ساختمان ها احتمال همزمانی تأثیر بارها باید در نظر گرفته شود.این ترکیب بار ها در دو محدوده ی حدی بهره برداری و نهایی، لحاظ شده است.
در واقع حالت حدی بهره برداری زمانی است که سازه به کاربری خود ادامه می دهد و مشکلی وجود ندارد و حالت حدی نهایی زمانی است که برای مثال زلزله طرح رخ داده به صورتی که ساکنان فرصت فرار داشته باشند.
و...

 

بخش های مختلف این پروژه به شرح زیر است :

مقدمه
چکیده
پلان معماری
دیتیل های اجرایی
محاسبه بار وارد بر تیرها
محاسبه بار وارد بر ستون ها
محاسبه مرکز جرم، مرکز سختی و کنترل پیچش
بار زلزله
بار برف
پیوست
منابع