توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه اصول طراحی در اقلیم های خشک ، در حجم 111 صفحه.

 

موضوع پروژه: اصول طراحی و محاسبه انواع سیستم های تهویه مطبوع در
اقلیم های گرم و مرطوب و بررسی عملکرد هریک از سیستم ها در شرایط
مختلف (با تمرکز بر روی تهویه مطبوع ساختمان های آموزشی)

کاربری ساختمان:
کاربری این ساختمان آموزشی، و مربوط به یک دانشکده می باشد. این ساختمان در سه طبقه، و مجموع سه طبقه به مساحت تقریبی 5130 m2 می باشد. این ساختمان در حدود 1700 نفر دانشجو، مدرس و پرسنل را در خود جای داده است.

شهر:
بندرعباس

پارامترهایی که باید از ابتدا تا انتهای طراحی سیستم های تهویه مطبوع مدنظر قرار گیرند، عبارتند از:
 کلیت طرح اولیه و تعیین معیارهای طراحی با توجه کاربری ساختمان
 شرایط هوای خارج
 هوای تازه خارج به منظور تهویه
 بالانس هوای داخل ساختمان
 آسایش حرارتی
 مسائل مربوط به صرفه جویی انرژی ساختمان
* اصلاح پوشش ساختمان )عایق کاری جداره ها، استفاده از پنجره ها با مشخصات مناسب و ...(
* استفاده از زیر سیستم های تهویه مطبوع )مثل: چرخه با صرفه هوایی(
* استفاده از دستگاه های بازیافت انرژی
و...