توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه مطالعه موردی : رودخانه جاجرود

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 95

افزایش جمعیت و کمبود آب
آلودگی رودخانه
تغذیه گرایی دریاچه سد لتیان
طراحی قبلی تصفیه خانه ها

بررسی وضعیت کیفی موجود
تعیین روابط متغیرها
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه
تعیین سهم منابع مختلف آلودگی
ارزیابی کاآمدی الگوهای کاهش داده

1983 و1988 ویتفیلد و اسریواستاوا CAمنطقه بندی کیفی رودخانه ها
1955 لیمبراندو PCA طبقه بندی ایستگاه ها و تعیین پارامتر مهم
1996 راویچاندران PCA بررسی الگوهای کیفی
1988 گوتز، وگا و دی CA و PCA یافتن منابع آلودگی
1999 یونگ CA و PCA یافتن منابع آلودگی
2000برزاس CA و PCA بررسی تاثیر مدیریتهای کیفی اعمالی
2000 ویدال بررسی تاثیر کاربرد کودابه حیوانی در آلودگی منابع آب شامل چاه، کانال زهکشی و رودخانه
2001 داسیلوا، آلبرتو و سیمونه CA و PCA بررسی تغییرات زمانی و مکانی
2002 برودناک CA و PCA تغییرات زمانی ومکانی
1377 نوروزیان پهنه بندی آلودگی رودخانه

سد لتیان در فاصله 35 کیلومتری شمال شرق تهران
تامین آب شرب تهران، کشاورزی ورامین و تولید انرژی
مساحت کل حوزه بالادست 710 کیلومترمربع
شاخه جاجرود اصلی ترین تامین کننده آب
 

فهرست مطالب

مقدمه و اهمیت مطالعه
اهداف تحقیق
مروری بر تحقیقات
شناخت حوزه
انتخاب آنالیز چند متغیره
آنالیز خوشه ای
آنالیز مولفه های اصلی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب
کاربرد تکنیکهای آماری تحلیل چند متغیره
در ارزیابی کیفیت آب رودخانه