توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه اصول و مبانی اولیه تهیه صورت وضعیت پیمانکاران ، در 94 صفحه.

 

سرفصل ها:
فصل1: تعاریف و اصطلاحات
فصل 2: انواع روش های عقد قرارداد
فصل 3: فهرست بها و آشنایی با آن
فصل 4: ضرایب مورد استفاده در قراردادها
فصل 5: صورت وضعیت کارکرد و روش تهیه آن
فصل 6: کسورات قانونی قراردادها
فصل 7: تعدیل
فصل 8: معرفی نرم افزار تکسا