توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 50

ارتقاي کيفيت از انتخاب فلسفه مديريتي شروع مي شود. در سفر بي پايان ارتقاي کيفيت نقطه شروع براي تلاشهاي ارتقاي کيفيت در يک سازمان انتخاب آگاهانه يک فلسفه مديريتي است. ابتدا بايد مديران ارشد سازمان از ميان فلسفه هاي مديريتي رايج فلسفه اي را براي جهت دادن به تلاشهاي سازمان خود انتخاب نمايند .

nبايد توجه کرد که انتخاب درست اگر چه بسيار حائز اهميت است ،ولي اگر قرار است فلسفه مديريتي انتخاب شده موجب تحول اساسي در سازمان گردد اجراي صحيح آن کمتر از اجراي آن نمي باشد. nمديريت جامع کيفيت با داشتن ارکان فلسفي و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن يک بستر طبيعي براي تلاشها شايد تنها گزينه در پيش روي مديران باشد سه رکن مهم فلسفه مديريت جامع کيفيت يعني مشتري محوري فرايند گرايي و ارتقاي مستمر هم در رأس يک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجرااست.

فهرست مطالب

فلسفه مديريت

 

تعريف مديريت جامع کيفيت

ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت

سير تكاملي روند مديريت كيفيت جامع (TQM)

اصول T.Q.M:

الگوي يک سيستم

الگوي كلي سيستم مديريت كيفيت

سيستم درون سازماني

مراحل اجراي برنامه TQM:

چند اصل به منظور اثر بخشي T.Q.M:

هزينه هاي T.Q.M:

استقرار نظام مديريت فراگير در مجتمع فولاد مبارکه

مراحل استقرار نظام T.Q در مجتمع فولاد مبارکه :

کميته هاي T.Q در مجتمع فولاد مبارکه

فرآيند تعريف پروژه هاي T.Q :

پروژه هاي T.Q بر اساس Cost Of Poor Quality :

روال تعريف پروژه هاي T.Q بر اساس

Key Performance Indicator

عوامل مهم در موفقيت شركت در استقرارنظام تحول كيفيت