توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 20 حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 42

اين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايه گذار به کار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد کليه واحدهاي سرمايه گذار از جمله شرکتهاي تخصصي سرمايه گذاري کاربرد دارد.

 

 

فهرست مطالب

دامنه کاربرد

واحد تجاري وابسته

ارتباط بين واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير

نفوذ قابل ملاحظه

تفاوت بين قدرت راي دهي و حقوق مالکيت

نحوه حسابداري سرمايه گذاري در واحد تجاري وابسته به منظور انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي

روش هاي حسابداري
روش ارزش ويژه

روش بهاي تمام شده

تفاوت روش ارزش ويژه با روش بهاي تمام شده

کاربرد روش ارزش ويژه

نحوه کاربرد روش هاي ارزش ويژه وبهاي تمام شده

سرقفلي

نحوه انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي

نحوه عمل در صورتهاي مالي تلفيقي

نحوه انعکاس در صورتهاي مالي جداگانه سرمايه گذار

تاريخ گزارشگري

موارد خاص

کاهش دائمي در ارزش

تغييرات سرمايه گذاري

افشا