توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه درس برنامه حمل و نقل شهری ، در حجم 10 صفحه تایپی.

 

این فایل شامل مباحث زیر می باشد:
مفهوم شهرسازی و شهرساز
مفهوم شهرسازی
مفهوم شهرساز
برنامه ریزی
نعاریف برنامه ریزی از نگاه برخی از متفکرین

این فایل با فرمت پی دی اف در 10 صفحه بصورت تایپی تهیه شده است.