توضیحات کامل :

آشنایی با سیستم‌های توصیه‌کننده

 

بخشی از متن:
چکیده:
امروزه به علت رشد روز افزون اینترنت و حجم بسیار زیاد اطلاعات نیاز به سیستمهایی داریم تا بتوانند مناسبترین خدمات و محصولات را به کاربر توصیه کننده سیستمهایی که این وظیفه را انجام میدهند سیستمهای توصیه کننده نامیده میشوند. این سیستمها با ایجاد پیشنهادات مناسب برای خرید باعث خرید بیشتر و افزایش رضایت مشتری از خرید اینترنتی میگردند. در اینجا مروری برسیستمهای توصیهکننده خواهیم داشت و در ادامه انواع سیستمهای توصیه کننده و ارزیابی آن‌ها و سایت علامت‌گذاری جمعی را بحث خواهیم کرد.

1-1 مقدمه
اینترنت با سرعت بسیار زیادی شروع به رشد کرده و فرصتی برای به اشتراک‌گذاری دانش و همچنین بوجود آمدن شبکه‌های اجتماعی شده است. هدف اصلی سیستم‌های توصیه‌کننده، تولید توصیه‌های با معنی به گروهی از کاربران است که آن کاربران به آن گروه از محصولات یا اقلام علاقه دارند. سیستم‌های توصیه‌کننده تلاش می‌کنند علایق کاربر را حدس بزنند و سپس نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین کالا به سلایق کاربر را به آن پیشنهاد دهند. به علت گسترش اینترنت، ضرورت استفاده از سیستم‌های توصیه‌کننده برای فیلتر کردن اطلاعات تا حد زیادی افزایش یافته است. برخی شرکت‌های بزرگ مانند نت‌فلیکس و آمازون که به صورت آنلاین می‌باشند از این سیستم برای آسان‌تر پیدا کردن آیتم‌هایشان برای کاربران استفاده می‌کنند.
1-2 تعریف سیستم توصیه‌کننده
سیستم توصیه‌کننده یا سامانه‌پیشنهادگر، با تحلیل رفتار کاربر خود اقدام به پیشنهاد مناسب‌ترین اقلام (داده، اطلاعات، کالا و...) می‌نماید. این سیستم رویکردی است که برای مواجهه با مشکلات ناشی از حجم فراوان و رو‌ به رشد اطلاعات ارائه شده است و به کاربر خود کمک می‌کند تا در میان حجم عظیم اطلاعات، سریع‌تر به هدف خود نزدیک شود.
و...

 

فهرست مطالب:
فصل اول
1-1 مقدمه.................................................................................................................................................2
1-2 تعریف سیستم توصیهکننده................................................................................................................2
1-3 شمای کلی یک سیستم توصیهکننده..................................................................................................4
1-4 تاریخچه............................................................................................................................................5
1-5 مزایا و پیشرفتها..............................................................................................................................6
1-6 کاربردهای سیستمهای توصیهکننده...................................................................................................6
1-7 مقایسه سامانه‌های توصیهکننده و سامانه‌های تصمیم‌یار کلاسیک......................................................7
1-8 انواع سامانه‌های توصیهکننده.............................................................................................................8
1-9 تقسیمبندی سیستمهای توصیهکننده...................................................................................................9
1-9-1 توصیه‌کننده‌های سنتی...................................................................................................................9
1-9-2 روش‌های توصیه‌کننده مدرن......................................................................................................11
فصل دوم
2-1 مقدمهای بر ارزیابی سیستمهای توصیهکننده...................................................................................15
2-2 ارزیابی سیستمهای توصیهکننده......................................................................................................18
2-3 اصطلاحات و تعاریف در ارزیابی سیستمهای توصیهکننده.............................................................21
2-4 معیارهای اندازهگیری سیستمهای توصیهکننده.................................................................................22
2-5 معیارهای قبلی برای ارزیابی سیستمهای توصیهکننده......................................................................23
2-6 مسائل و چالشهای موجود در سیستمهای توصیهکننده.................................................................24
2-7 ملاحظات اولیه................................................................................................................................25
2-8 بحث مهمی در ارزیابی سیستمهای توصیهکننده..............................................................................25
2-9 مزایای استفاده از سیستمهای توصیهکننده.......................................................................................28

فصل سوم
3-1 طراحي سيستم توصيهکننده با استفاده از برچسبگذاري در آموزش الكترونيكي..........................31
3-2 انجام كارهاي شده..........................................................................................................................33
3-3 نمایش مسیر آموزش.......................................................................................................................34
3-4 توصیه محتوا....................................................................................................................................34
3-5 معماري سيستم................................................................................................................................36
3-6 توصيف سيستم پيشنهادي...............................................................................................................37
3-7 سایت علامتگذاری جمعی...........................................................................................................39
3-8 بخش آموزش الکترونیکی...............................................................................................................41
3-9 بخش سيستم توصيهکننده...............................................................................................................43
3-10 خروجي نهايي سيستم..................................................................................................................45
3-11 تست و آزمون..............................................................................................................................45
نتيجهگيري .............................................................................................................................................46
مراجع......................................................................................................................................................47

 

فهرست شکل‌ها
شکل(1) شمای کلی سیستم توصیه‌کننده...................................................................................................5
شکل(2) معماری سیستم پیشنهادی.........................................................................................................37
شکل(3) یادگیری بیزین..........................................................................................................................38
شکل(4) سایت علامتگذاری جمعی.....................................................................................................40
شکل(5) فرآیند فعالیت یادگیری.............................................................................................................42