توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 حسابداري داراييهاي ثابت مشهود

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 38

هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلي‌ درحسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداري‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ است‌.

.1اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود بكار گرفته‌ شود ، مگر اين‌ كه‌ به‌موجب‌ استانداردي‌ ديگر نحوه‌ حسابداري‌ متفاوتي، تجويز شده‌ باشد . ازجمله‌ اين‌ موارد مي‌توان‌ به‌ نمونه‌هاي‌ زير اشاره‌ كرد :

الف‌. نحوه‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ .

ب‌ . نحوه‌ حسابداري‌ حقوق‌ ناشي‌ از اجاره‌ سرمايه‌اي‌ .

ج‌ . منظوركردن‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ به‌ حساب‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود .

د . داراييهايي‌ كه‌ در نتيجه‌ تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ است‌.

ه . سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌ .

با اين‌ حال‌ در موارد بالا ، جنبه‌هاي‌ عمومي‌ نحوه‌ حسابداري‌ براي‌ اين‌ داراييها براساس‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ مي‌شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه

دامنه کاربرد

دارايي ثابت مشهود

عمر مفيد

مبلغ بازيافتني

بهاي جايگزيني مستهلک شده

شناخت اوليه دارايي ثابت مشهود

اندازه گيري دارايي ثابت مشهود به هنگام شناخت اوليه

اجزاي بهاي تمام شده

معاوضه داراييها

مخارج بعدي

اندازه‌گيري‌ پس‌ از شناخت‌ اوليه‌

تجديد ارزيابي‌ به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌

ضوابط تجديد ارزيابي

تعيين مبلغ تجديد ارزيابي

ضوابط‌ تجديد ارزيابي‌

مازاد تجديد ارزيابي

استهلاك

روشهاي استهلاک

بررسي‌ عمر مفيد

بررسي‌ روش‌ استهلاك‌

بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌‌

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ مبلغ‌ بازيافتني‌

افزايش‌ بعدي‌ در مبلغ‌ بازيافتني‌ تحت‌ نظام‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌

بركناري‌ دائمي‌ و واگذاري‌

افشـا