توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 24

.1اين استاندارد بايد براي حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت و ساير اشکال کمکهاي دولتي به کار گرفته شود. .2الزامات اين استاندارد، همچنين مي تواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري کمکهاي بلاعوض و ساير اشکال کمک دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.

دولت متشکل از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها و ارگانهاي دولتي، شرکتهايي که بيش از 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير موسساتي که به موجب قوانين موضوعه، دولتي شناخته مي شود.

 

فهرست مطالب

دامنه کاربرد

دولت

کمک دولت

کمکهاي بلا عوض دولت

اشکال متفاوت کمکهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و هدف

شناخت کمکهاي بلاعوض دولت

شناسايي کمک بلاعوض به عنوان درآمد يا بدهي

استرداد کمک بلاعوض

کمکهاي بلاعوض غير پولي

نحوه انعکاس کمکهاي بلاعوض در ترازنامه

نحوه انعکاس کمکهاي بلاعوض دولت در صورت سود و زيان

ساير موارد افشا