توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 حسابداري پيشامدهاي احتمالي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 13

.1الزامات اين استاندارد براي حسابداري و افشاي پيشامدهاي احتمالي به کار گرفته مي شود. .2موضوعات زير که ممکن است منجر به پيشامدهاي احتمالي شود، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نمي گيرد:

الف . تعهدات شرکتهاي بيمه بابت بيمه نامه هاي عمر صادر شده،

ب . تعهدات صندوق هاي بازنشستگي بابت مزاياي بازنشستگي، و

ج . تعهدات ناشي از قراردادهاي اجاره.

.3ابهام مرتبط با برآوردهاي حسابداري که مشخصه بارز محيط عملياتي واحد تجاري است، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع نمي شود.

فهرست مطالب

دامنه کاربرد

پيشامد احتمالي

شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي

اندازه گيري پيشامدهاي احتمالي

افشا