توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کتابخانه و موزه ملی ملک

 

در این فایل کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 30 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

 

حاج حسین آقا ملک فرزند حاج محمد کاظم ملک التجار بازرگان بزرگ عصر اجار، پس از بنیان گذاری کتابخانه و موزه ملی ملک در سال های پایانی سده سیزدهم خورشیدی،این کنجینه را در سال 1316 خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرد. کتابخانه و موزه ملی ملک امروزه یکی از موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی به شمار می آید که به شیوه غیر دولتی و غیر انتفاعی در چارچوب وقف نامه و زیر نظر مستقیم تولیت آستان قدس رضوی فعالیت می کند....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • بانی کتابخانه
 • سال وقف
 • فعلیت های آستان قدس رضوی
 • موقعیت موزه و کتابخانه ملی ملک
 • کتابخانه
 • نمایشگاه های دائمی سکه
 • نمایشگاه دائمی خوشنویسی و نگارگری
 • نمایشگاه دائمی آثار لاکی
 • نمایشگاه دائمی خاندان غفاری و کمال
 • نمایشگاه دائمی حاج حسین آقا ملک
 • نمایشگاه دائمی آثار و اهدایی بانو غزتملک ملک+ پلان 
 • نمایشگاه تک اثر
 • دیگر بخش های خدماتی
 • و...