توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري استاندارد شماره 19

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 14

دامنه کاربرد

حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:

üترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک. üمشارکتهاي خاص.

اين استاندارد به استثناي موارد مربوط به خريد خالص داراييها، به صورتهاي مالي جداگانه واحدتجاري اصلي مربوط نمي شود.

فهرست مطالب

انگيزه هاي ترکيب

شيوه هاي ترکيب

دامنه کاربرد

طبقه بندي ترکيب بر اساس ماهيت معامله

حسابداري تحصيل

حسابداري تحصيل سرقفلي

سرقفلي منفي

نحوه شناسايي سرقفلي منفي در صورت سود و زيان

حسابداري اتحاد منافع

افشا