توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

 

مولف: علیرضا کیامنش

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 137

هدفهای کلی

1-سیر تحول ارزشیابی آموزشی دریافت می شود

2-مفاهیم و دیدگاههای مختلف درباره ارزشیابی آموخته می شود

3-مفهوم ارزشیابی را با مفاهیم اندازه گیری و ارزیابی و پاسخگویی و پژوهش مورد مقایسه قرار می دهد

تاریخچه ارزشیابی

از گذشته بسیار دور تا کنون معلمان برای پی بردن به میزان موفقیت خود از مطالب آموزش داده شده به صورتهای مختلف از فراگیران امتحان استفاده می کردند

 

فهرست مطالب

فصل اول – دور نمای ارزشیابی آموزشی

 فصل دوم – الگوهای ارزشیابی

 فصل سوم – ارزشیابی و هدفهای آموزشی

 فصل چهارم – ارزشیابی و اندازه گیری

فصل پنجم – ارشیابی و اندازه گیری آزمونهای ملاکی

 فصل ششم – ارزشیابی و اندازه گیری

 فصل هفتم – طرحهای ارزشیابی

 فصل هشتم – نمونه گیری در ارزشیابی آموزشی

 فصل نهم – تهیه گزارش یافته های ارزشیابی

 منابع