توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه ریاضیات مهندسی همراه با مثال های حل شده ، در حجم 103 صفحه.

 

سرفصل ها:
فصل اول: آنالیز فوریه
فصل دوم: توابع مختلط
فصل سوم: نگاشت ها
فصل چهارم: دنباله ها و سری ها
فصل پنجم: انتگرال مختلط
فصل ششم: معادلات با مشتق جزئی

 

مرجع :
ریاضی مهندسی پیشرفته_ اروین کرزینگ_ ترجمه دکتر شیدفر