توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه سازه های چوبی(دکتر حسین کیهانی) ، در حجم 56 صفحه.

 

طراحي سازه هاي چوبي نيز مانند طراحي سازه هاي فولادي و يا بتني نيازمند دانش كافي از رفتار مصالح است. به طول كلّي براي طراحي سازه ها با توجه به افزايش شناخت به روشهاي مختلفي وجود دارد كه دو دسته ي با بيش ترين كاربرد آن عبارت اند از:

١- روش تنش مجاز
٢- روش ضرايب بار و مقاومت

و...