توضیحات کامل :

فایل ورد جزوه درسی اندیشه اسلامی 2 ، در حجم 58 صفحه آماده پرینت.

 

بخشی از متن:
تعريف دين‏
دين در لغت به معناى فرمانبردارى، خضوع، پيروى، اطاعت، تسليم و جزا و در اصطلاح، مجموعه عقايد و قوانين و مقرراتى است كه خداوند از طريق پيامبران براى هدايت و سعادت انسان‏ها نازل فرموده و داراى ابعاد مختلفى نظير بعد شناختى و آموزه‏اى، اخلاقى، فردى، عبادى، حكومتى، اقتصادى، حقوقى و جزايى، احساسى و روانى و آرمانى است.
تعريف دين از ديدگاه قرآن: دين در نزد خدا اسلام است؛ يعنى تسليم در برابر خدا بودن، از اين رو هر كس جز دين اسلام دين ديگرى را طلب كند و پيرو آن گردد، هرگز از وى پذيرفته نيست.
فطرى بودن دين‏
دين امرى فطرى است؛ بدين معنا كه دين مجموعه اعتقادات و اعمالى است كه فطرت و ساختار وجودى آدمى آن را اقتضا مى‏كند و در پرورش استعدادهاى آدمى مؤثر است. بى‏شك‏ توحيد، نبوت و معاد به عنوان عناصر اصلى دين، اقتضاى وجود آدمى است.
مراتب دين‏
شريعت‏ها و مذاهب، در طول تاريخ، داراى حقيقت واحدى هستند كه همان اسلام (تسليم بودن در برابر خدا) است. اختلاف آنها نيز بر حسب درجات كمال است كه در استعدادهاى امت‏هاى گذشته و آينده ريشه دارد. به تعبيرى شرايع مختلف مانند سال‏هاى مختلف يك دوره تحصيلى و يا مانند مراحل درمان يك بيمارى است. همه مراحل درمانى كه پزشك تجويز مى‏كند، داراى هدف مشترك و واحدى است. بى‏گمان شرايط و زمان و طبيعت بيمار، چنين مراحلى را اقتضا كرده است. از اين روست كه قرآن مى‏فرمايد:
لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً؛ براى هر يك از شما [امّت‏ها] شريعت و راه روشنى قرار داده‏ايم.

همه اين شريعت‏ها و روش‏ها، راه‏هايى براى رسيدن به اصول و اهداف كلى هستند كه فراخور استعدادهاى امت‏ها و مقام انبيا شكل گرفته است. اين راه‏ها مكمل هم‏اند، نه ناسازگار باهم. نخستين راه و روش صحيح را حضرت آدم عليه السلام به فرزندان خود آموخت. خداوند نيز به وسيله نوح عليه السلام اولين شريعت را براى هدايت انسان‏ها نازل فرمود. آخرين و كامل‏ترين شريعت‏ها نيز شريعت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله است.
د) نقش دين در زندگى دنيايى‏
امروزه پرسش‏هايى درباب گستره تأثير دين مطرح است: آيا دين تنها براى سعادت اخروى انسان‏ها نازل شده، يا افزون بر آن به سعادت و تدبير زندگى دنيوى انسان‏ها نيز نظر دارد؟ آيا دين تنها بر جنبه فردى انسان‏ها تأكيد دارد، يا اينكه بر جنبه اجتماعى آدميان نيز انگشت مى‏نهد؟
در پاسخ به اين پرسش‏ها يك ديدگاه برآن است كه دين جنبه فردى دارد و ناظر به سعادت اخروى انسان‏هاست، اما ديدگاه ديگر مى‏گويد خداوند دين را براى سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها نازل فرموده و سعادت اخروى انسان تابع و بازتاب زندگى سعادتمندانه انسان در دنياست كه تنها از طريق عمل به تعاليم دين ميسر است. اهداف پيامبران الهى بيانگر آن است كه دين در تمامى اركان زندگى انسان نقش بسزايى دارد. نقش دين در زندگى را در قالب چند بحث پى مى‏گيريم.
1. جامعيت و كمال دين‏
دين اسلام، آخرين آيينى است كه خداوند از طريق پيامبر خاتم براى هدايت، تكامل و سعادت انسان‏ها نازل كرده است. اعمال انسان ابعاد مختلفى مانند فردى و اجتماعى، جسمى و روحانى و دنيوى و اخروى دارد. همچنين رفتار و عمل انسان گاهى متوجه خود او، خدا و يا اجتماع است. رفتار انسان در برابر اجتماع، گاه مربوط به زندگى خانوادگى و گاهى نيز مربوط به زندگى اجتماعى است. زندگى اجتماعى نيز داراى ابعاد مختلفى نظير؛ اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، بين‏المللى و حكومتى است.
جامعيت دين بدين معناست كه دين اسلام به همه اين ابعاد نظر دارد و براى تمامى آنها متناسب با نيازهاى انسان، قوانين عام و خاصى وضع نموده است؛ به گونه‏اى كه آدمى با عمل به آنها مى‏تواند به سعادت همه‏جانبه دست يابد. در واقع مى‏توان گفت دين اسلام كامل است و در پاسخ به نيازهاى انسان هيچ نقصى ندارد.
و...

 

این فایل با فرمت ورد در 58 صفحه آماده پرینت تهیه شده است.