توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی ، در حجم 243 صفحه کامل و بصورت تایپی.

 

بخشی از متن:
پاتریک گدس Patrick Geddes )2581-2391)

مقدمه
پاتریک گدس، زیست شناس، جامعه شناس و برنامه ریز شهری انگلیسی
است که در سال 1854 در بالاتر ( Ballatter ) اسکاتلند متولد وبه سال 1932 وفات یافت. وی مطالعات خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی شهری با بررسی نحوه حل مشکل بد مسکنی و آلونک نشینی در ادینبورو ( Edinburgh ( آغاز کرد و به مدافع سرسخت برنامه ریزی ارگانیک در مقابل برنامه ریزی مستبدانه و تکنوکراتیک (فن سالارانه) بدل شد. به عنوان فردی که در رشته های و موضوعات مختلف سرآمد بوده - گدس در دوره حیاتش 1854-1932 است شناخته می شود. شاید او بیشترین معروفیتش را به دلیل ابداع مطالعه علمی برنامه ریزی شهری یافته باشد. باوجود این، او یکی از متفکران برجسته نسل خود بود نه فقط در بریتانیا بلکه در جهان. پاتریک گدس ایده های مختلفی را از گیاه شناسی؛ علوم طبیعی؛ جامع شناسی؛ منطقه گرایی؛ طراحی شهری؛ اقتصاد؛ تاریخ؛ هنر؛ سیاست؛ ادبیات؛ باغداری؛ فلسفه؛ آموزش؛ نقاشی؛ ریاضیات؛ بهداشت عمومی؛ مسکن؛ موسیقی وشعر جمع آوری و تلفیق کرد.
و...

 

مطالب شامل:
پاتریک گدس9
لویس مامفورد )برنامه ریزی( 19
اوتو واگنر)طراحی( 29
ابنزر هاوارد 24
آرتور سوریا ای ماتا 39
تونی گارنیه 92
اوژن هنارد 92
لوکوربوزیه )شارل ادوارد ژانره98
فرانک لوید رایت 62
کلارنس پری 73
گئورگی گپس )طراحی( 89
آلدوفان آیک )طراحی41
پاول زوکر 47
جین جیکوبز 109
گوردن کالن 120
کوین لینچ 133
کنستانتین دوکسیادیس )طراحی( 199
کالین داگلاس بیوکنن )برنامه ریزی( 190
الکساندر میچرلیخ )برنامه ریزی( 199
سرگئی چرمایف )برنامه ریزی163
آلدو روسی )طراحی168
ادواردد تی هال . 179
ویلیام هولی وایت 142
جرج چدویک )برنامه ریزی202
ایان بنتلی 211
کریستوفر الکساندر 220
ایروین آلتمن 233