توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه طراحی مبلمان ، در حجم 9 صفحه.

 

بخشی از متن:
مقدمه
به معني قانون و قاعده طبيعي مشتق شده است و » نوموس « به معني كار و » اِرگو « از دو كلمه يوناني » اِرگونومي « واژه در لغت به معناي قوانين طبيعي كار است. ارگونومي )يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني( علمي تركيبي است كه
سعي دارد ابزارها، دستگاهها،محيط كار و مشاغل را باتوجه به تواناييهاي فكري جسمي و محدوديت ها و علايق - انسان ها طراحي نمايد. علم ارگونومي از رشته هاي علمي نظير پزشكي، فيزيولوژي، آمار، روانشناسي، مردمشناسي، آناتومي، بيومكانيك و سنجش ابعاد و اجزاي بدن انسان براي طراحي ماشين آلات و محيط كار و ساخت وسايل مورد نياز به عنوان مثال مبلمانهاي چوبي كه جهت استراحت و قرار گرفتن در موقعيتهاي مكاني متفاوت طراحي شده اند سود مي برد.
و...