توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فیزیک حالت جامد- ابررسانا

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 26

× ویلهلم کونراد رونتگن (Rontgen) 1895 – کشف اشعه ایکس ×کشف پراش پرتوهای x ×محاسبات و پیش بینی های ساده در مورد ویژگیهای بلورین ×بررسی فیزیک حالت جامد بعنوان گسترش از فیزیک اتمی آغاز شد × ×بیشترین دانشمندان در زمینه فیزیک حالت جامد ×60 در صد دانشجویان دکترا در این گرایش تحصیل می کنند.

ü گروهی از فلزات , با کاهش دما رفتاری عادی دارند , اما در دمای بحرانیTc ( تابع ویژگیهای فلز) مقاومت ویژه ناگهان به صفر افت می کند .

این مواد ابر رسانا هستند .

ü ابر رسانایی نوعی پارادوکس است :

- اگر برهم کنش الکترونها با شبکه

نسبتا ضعیف باشد , مواد معمولی

می توانند به رسانای خوبی تبدیل

شوند ,اماابر رسانایی ناشی از یک برهم کنش قوی بین الکترونها و شبکه است.

 

فهرست مطالب

1- تاریخچه فیزیک حالت جامد

2- فیزیک حالت جامد

- فیزیک حالت جامد

- فیزیک ماده چگال

- شاخه های فیزیک ماده چگال

3- تعاریف

4- تاریخچه ابررسانایی

5- تعریف ابررسانایی

6- ویژگیهای ابررسانایی

7- هدف اصلی در تحقیقات

8- چه عاملی ابررسانایی را بوجود می آورد

9- گاف انرژی

10- نظریه ابررسانایی BCS

11- پیامدهای نظریه BCS

12- ابررساناهای با Tc بالا

13- کاربرد ابررسانا

14- از بین بردن ابررسانایی