توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت مجموعه سازي 2 انتخاب

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 164

منبع: محسني، حميد. مجموعه سازي و خدمات تحويل مدرك.تهران: نشر كتابدار، 1383.

فراهم آوري يا مجموعه سازي

v برگرفته از واژه انگليسي Acquisition‌ است. ريشه فعل Acquire. v vAcquisition در واژه نامه آكسفورد به معني عمل يا فرآيند تهيه، خريد يا كسب يك چيز مثل تهيه يا خريد عتيقه يا كسب علم مي باشد.

v در واژه نامه هاي فارسي براي Acquire معادل هاي كسب كردن يا بدست‌آوردن و براي Acquisition معادل هاي فراگيري،‌تحصيل، اكتساف، مالكيت، تملك بكار رفته است.

v در واژه نامه هاي تخصصي كتابداري براي Acquisition معادل فراهم آوري و مجموعه سازي به معناي

انتخاب، سفارش، دريافت منابع از راه خريد، اهدا، مبادله، كنترل پيايندها و صحافي بكار رفته است.

 

فهرست مطالب

بخش اول: تعاريف و کليات مجموعه سازي

مجموعه سازي: اهميت ، اهداف و گرايش هاي جديد

انواع منابع اطلاعاتي و مجموعه سازي

توليد، توزيع و قيمت گذاري منابع اطلاعاتي

انواع کتابخانه ها و مجموعه سازي

بخش دوم: انتخاب منابع اطلاعاتي

اصول، سياست ها و کميته انتخاب

ابزارهاي انتخاب منابع اطلاعاتي

نياز سنجي

معيارهاي ارزيابي منابع اطلاعاتي

انتخاب مجلات

انتخاب پايگاه هاي اطلاعاتي

ارزشيابي مجموعه و وجين

مراحل و روش هاي انتخاب

اينترنت و انتخاب منابع اطلاعاتي

منابع