توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی 2

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 210

•کتاب: فیزیولوژی ورزشی 2 •تالیف: اسکات کی. پاورز، ادوارد تی. هاولی •انتشارات: دانشگاه پیام نور

ساختار نرون

•جسم سلولی: مرکز عملیاتی هر نرون •دندریتها: بخش دریافت کننده ایمپالسهای عصبی و انتقال آنها به جسم سلولی •آکسون: انتقال پیامهای الکتریکی از جسم سلولی به سایر نرونها یا اندامهای عمل کننده

آکسون تارهای عصبی بزرگ توسط لایه ای عایق از سلولهای شوان پوشیده شده اند. سلولهای شوان از مواد لیپو پرئتئینی به نام میلین ساخته شده اند. فاصله میان غشاهای هر دو سلول شوان که مجاور یکدیگر هستند، گره رانویه نامیده می شود که نقش مهمی در انتقال پیامهای عصبی ایفا می کند.

 

فهرست مطالب

سیستم عصبی : ساختار و کنترل حرکت

تنفس هنگام ورزش

تعادل اسیدی- بازی هنگام ورزش

تنظیم حرارت

تمرین استقامتی : تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستاز

عوامل محدود کننده سلامت و آمادگی جسمانی

تمرین برای سلامت و آمادگی جسمانی