توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه کامل حقوق شهری و قوانین شهرسازی ، در حجم 36 صفحه تایپی.

 

مقدمه
تعاریف
رویه قضایی
شهروند و شهروندی
فرهنگ شهرنشینی
آشنایی با وندالیسم
وظایف شهرداری
شورای اسلامی شهر
شهرسازی
و...

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 36 صفحه تایپی تهیه شده است.