توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 حسابداري موجودي مواد و کالا

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 24

اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:

üکار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت üابزارهاي مالي پيچيده üموجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني درمواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود.

 

فهرست مطالب

دامنه کاربرد

اندازه گيري موجودي مواد و کالا

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

مخارج خريد

مخارج تبديل

تخصيص مخارج سربار توليد

ساير مخارج

روشهاي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد وکالا

روشهاي مجاز تعيين بهاي تمام شده موجوديها

دلايل رد روشهايي مانند اولين صادره از آخرين وارده و موجودي پايه:

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

شناخت موجودي کالا به عنوان هزينه

افشا