توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت کنترل فازی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 74

lکنترل کننده فازی برای کنترل فرايندهای صنعتی Holmblad and Osteguard 1978 lساخت سيستم فازی تصفيه آب فوجی در ژاپن : سوگنو 1980 lساخت ربات فازی برای پارک ماشين : سوگنو 1983 lسیستم فازی کنترل قطار زيرزمينی سندايی : 1987 lبرگزاری کنفرانس های فازی از دهه 80 تا کنون lتا کنون کاربردهای واقعي و مقالات زيادی در اين زمينه به چاپ رسيده است.

 

فهرست مطالب

lتاريخچه

lمجموعه های فازی

lقوانین فازی

lمنطق فازی

lکنترلر منطق فازی