توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فيزيك پايه 2

 

نويسنده: فرانك. ج . بلت

مترجم: محمد خرمي

رشته: زمين شناسي

تعداد واحد: 3

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 338

هر اتم از هسته ای بسيار کوچک , با جرم نسبتاً زياد , و با بار مثبت , و يک يا جند الکترون بسيار سبکتر وبا بار منفی تشکيل شده است .

می توان با چند آزمايش ساده نشان داد که :

1 – بارهای همنام يکديگر را می رانند .

2 - بارهای ناهمنام يکديگر را می ربايند.

روی کره ی بالايي الکتروسکوپ بار منفی نشانده اند . بار روی تمام سطح فلزی که به کره متصل است پخش شده است . در نتيجه , بارهای همنام يکديگر را می رانند و برگه ی طلايي منحرف می شود .

 

فهرست مطالب

الكتروستاتيك: بار، ميدان الكتريكي و پتانسيل

 خازن

 خازن و ظرفيت

جريان های الکتريکی دائم

 اندازه گيري شدت جريان و ولتاژ

مغناطيس

 ميدان های مغناطيسی

مغناطيس

 سنجه ها