توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فلسفه آموزش و پرورش

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 221

نام درس:فلسفه آموزش و پرورش

رشته :علوم تربیتی

نام منبع:فلسفه تربیت

مؤلف:دکتر عیسی ابراهیم زاده

انتشارات:دانشگاه پیام نور

شاید ساده ترین راه تعریف فلسفه معنی کردن این واژه باشد.فلسفه،فیلوسوفیا ،از دو کلمۀ یونانی فیلو به معنی دوستدار و سوفیا به معنی دانایی ترکیب یافته است.به این ترتیب فلسفه یعنی دوستداری دانایی.این واژه تقریبا ً دقیق و راهبر به معنا است،زیرا هم خواستگاه و هم مقصد فلسفه را روشن می سازد.یعنی خواستگاه فلسفه عشق و دوست داشتن و مقصد آن دانش و معرفت است .فلسفه نوعی شناخت یا معرفت است

فلسفه یا شناخت فلسفی محصول تفکر و اندیشیدن یا به قولی محصول فلسفیدن است.فلسفیدن حالتی است که در آن تمام نیروی معنوی انسان برای شناختن متمرکز می شود و رنگ ممتاز آن توجه به شناسایی است که فلسفه محصول این حالت است.

تربیت در جریان زندگی انسان نقش مهم و اساسی دارد.ارائه یک تعریف جامع و مانع از تربیت قدری مشکل به نظر میرسد.به همین دلیل اغلب کسانی که در این راه تلاش کرده یا می کنند،بالاخره یا به تعریف تجویزی یا قیدی از تربیت روی می آورند و یا مانند فلاسفه پیرو مکتب تحلیل زبان به جای تعریف معین از تربیت به تحلیل و تبیین مفهوم آن با توجه به مصادیق می پردازند.

 

فهرست مطالب

گفتار اول:فلسفه چیست؟

گفتار دوم:تربیت چیست؟

گفتار سوم:فلسفه تربیت

گفتار چهارم:پندار گرایی و تربیت

گفتار پنجم:واقع گرایی و تربیت

گفتار ششم:ماده گرایی و تربیت

گفتار هفتم:عمل گرایی و تربیت

گفتار هشتم:اسلام و تربیت