توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه کنترل کیفیت جوش برای اجرای کارهای ساختمانی - شاپور طاحونی ، در حجم 103 صفحه تایپی.

 

این فایل شامل مباحث زیرمی باشد:
معرفی جوشکاری ساختمانی
وسایل و تجهیزات جوشکار قوس الکتریکی
انواع اتصالات جوشی
وضعیت جوشکاری
مسائل اجرایی جوشکاری
عیوب جوشکاری
تغییر شکل هندسی ناشی از جوشکاری
کنترل کیفیت جوشکاری
آزمایشات جوشکاری
بازرسی و کنترل جوش

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 103 صفحه بصورت کامل و تایپی تهیه شده است.