توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه نکات اجرایی ساختمان (درس ساختمان 1) ، در حجم 99 صفحه.

 

مباحث مطروحه در این درس عبارتند از:
کلیات و مقدمات ساختمان
چگونگی شکل گیری و استقرار ساختمان
پی
پایه
پوشش
و...

 

در این فایل به طور کامل نکات اجرایی ساختمان گنجانده شده است.