توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران)

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 207

nرشته جغرافیا n2 واحد درسی nآب و هوای ایران nمولف، دکتر بهلول علیجانی nانتشارات دانشگاه پیام نور

یکی از دلایل افزایش شدت تابش از شمال به طرف جنوب ابرناکی آسمان است که مقداری از تابش را بر می گرداند.

nانعکاس انرژی تابیده به سطح زمین را آلبدوی زمین گویند. nمقدار این آلبدو به جنس زمین، n پوشش زمین و گرمای ویژه زمین بستگی دارد. nبنابراین در مناطق بیابانی و ارتفاعات آلبدو حداکثر است.

فهرست مطالب

بخش اوّل: عوامل کنترل کنندۀ آب و هوای ایران

فصل اوّل: عوامل محلی

فصل دوّم: عوامل بیرونی (گردش عمومی هوا)

فصل سوّم: همسایگان

فصل چهارم: دما

فصل پنجم: فشار

فصل ششم: رطوبت

فصل هفتم: نواحی آب و هوایی ایران